Αρχική » Διοικητικό προσωπικό

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Λούγκας Δημήτριος, Γραμματέας της Σχολης
Τηλ.:2385054614
email:agro@uowm.gr

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας

Κωνσταντινίδου Άννα, Γραμματέας τμήματος
Τηλ.:2385054610
ankonstantinidou@uowm.gr
 

Χαλβατζή Ευγενία, Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία τμήματος
Τηλ.:2385054620
email: echalvatzi@uowm.gr
 

Μελίδου Πελαγία, Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία τμήματος
Τηλ.:2385054667
email: pmelidou@uowm.gr

Βιβλιοθήκη Σχολής

Περιβολάρη Μάγδα, Βιβλιοθηκονόμος,
Τηλ.:2385054667
email: mperivolari@uowm.gr
Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης: https://agro.uowm.gr/library
Email Βιβλιοθήκης: library@uowm.gr

Δίκτυα και υπολογιστές

Δεσποτακης Στυλιανός
Τηλ.:2385054625
email:sdespotakis@uowm.gr

Πρακτική άσκηση –Τεχνική Υπηρεσία

Κουτσή Βασιλική
Τηλ.:2385054613
email:vkoutsi@uowm.gr

Γραφείο Οικονομικών υποθέσεων

Μαραντίδης Παναγιώτης
Τηλ.:2385054613
email:pmarantidis@uowm.gr

Αγρόκτημα

Κωτσόπουλος Πέτρος
Τηλ.: 2385054633 και 2385054634
email: pkotsopoulos@uowm.gr

Τουριαλή Χρυσούλα
Τηλ.: 2385054636
email: xtouriali@uowm.gr

Θερμοκήπιο

Καπουλίτσας Βασίλειος
Τηλ.:2385054645
email: vkapoulitsas@uowm.gr

Τμήμα φοιτητικής μέριμνας και περίθαλψης

Ακριβοπούλου Ευγενία
Τηλ.:2385054664 & 2385054667
email: eakrivo@teiwm.gr

Φύλαξη Σχολής – Γραφείο Φωτοτυπιών

Σαπουντζής Αθανάσιος
Τηλ.:2385054617
email: asapountzis@uowm.gr

Εργάτες

Στεφόπουλος Γεώργιος