Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

Διδακτορικές Σπουδές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προκήρυξη υποψήφιου διδάκτορα ΕΕ 21-22

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Προκήρυξη θέσης υποφήφιου διδάκτορα του τμήματος Γεωπονίας, ακαδ 2021_2022 ΑΔΑ ΨΘΖΛ469Β7Κ-ΒΩΛ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2021 ΑΔΑ 9Ε04469Β7Κ-ΟΡ1 (5 ΘΕΣΕΙΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-2021 (2 θέσεις)-ΑΔΑ 9Ε7Ξ469Β7Κ-0ΞΦ

Προκήρυξη μιας (1)  θέσης υποψήφιου διδάκτορα του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Κανονισμός Διδακτορικών ΦΕΚ 101_Β_27-1-2020

Τροποποίηση του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας ΦΕΚ τ.Β’ 6655/31-12-2021

Προκήρυξη θέσεων Διδακτόρων 2020