Αρχική » Νέα

Αρχείο κατηγορίας Νέα

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παραθέτουμε την συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και τα σχετικά έγγραφα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜ2022-2023signed

 

Έγγραφα

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ(9) (4)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών, πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου στη Συνέλευση της μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών, πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου  στη Συνέλευση της μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 22η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. με βάση το Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-07-2022) .  Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.). Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών. Όλη η προκήρυξη Ε Δ Ω (ΛΙΝΚ)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία της Σχολής, από 1/11/2022 έως και 11/11/2022 και ώρα από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΣΧ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 64ΚΩ469Β7Κ-ΗΤΦ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ – Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2023

Παραθέτουμε την προκήρυξη που αφορά τα «Βραβεία για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Με τα βραβεία αυτά, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα, το έτος 2023, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

  • Βασικές Επιστήμες: Χημεία
  • Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες
  • Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Applications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines
  • Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη,
τηλ.: +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου),
e-mail: prizes@bodossaki.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 31η Οκτωβρίου 2022.

Προκήρυξη_Επιστημονικά Βραβεία 2023
Announcement_Bodossaki Distinguished Young Scientist Awards 2023

 

Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία Ανακοινοποίηση στο ορθό

Παραθέτουμε για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 117272/Ζ1/26-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, που αφορά σε ξένους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές.

Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία_Ανακοινοποίηση στο ορθό

Παράταση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00

Παραθέτουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 4977/23-09-2022 που αφορά στην παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 (ΦΕΚ τ.Β’ 4756/09-09-2022) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

ΦΕΚ τ.Β’ 4977_23-09-2022

ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Παραθέτουμε για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ.  113901/Ζ1/20-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και του ιδρύματος Al-Azhar Al-Sharif.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ- Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές

 

Προκήρυξη βραβείων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Παραθέτουμε για ενημέρωση όλων την προκήρυξη βραβείων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα του Ιδρύματος Μποδοσάκη για διακεκριμένες/διακεκριμένους νέες/νέους επιστήμονες έτους 2023.

Announcement_Bodossaki Distinguished Young Scientist Awards 2023
Προκήρυξη_Επιστημονικά Βραβεία 2023

 

Ενεργοποίηση ακαδημαϊκού λογαριασμού νέων φοιτητών 2022 – 2023 ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες στο link https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία

Παραθέτουμε για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 112663/Ζ1/16-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, που αφορά σε ξένους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές.

 

Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.