Αρχική » Νέα

Αρχείο κατηγορίας Νέα

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Σχετικό ΦΕΚ

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του ρουμανικού κράτους

https://share.uowm.gr/download/56240ffda4420961fa20ea660d92e6bcf963.html

 

Χορήγηση υποτροφιών σε πανεπιστήμια της Τουρκίας «Türkiye Scholarships»

Υποτροφίες_Γενικό Προξενείο Τουρκικής Δημοκρατίας

 

pdf

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID-19

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Κανονισμοί εξ’ αποστάσεως εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Κανονισμός για καθηγητές του Π.Δ.Μ.

Κανονισμός για φοιτητές του Π.Δ.Μ.

Κατάθεση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση εγγραφής των μετεγγραφέντων και μετακινούμενων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά  μετεγγραφής/μετακίνησης, του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021, στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  να αποστείλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος  από την Τρίτη 12/01/2021 έως και τη Δευτέρα 18/01/2021

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (δίδεται από τη γραμματεία)
  2. Έντυπο- Υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης προσωπικών δεδομένων (δίδεται από τη γραμματεία).
  3. Υπεύθυνη δήλωση (δίδεται από τη γραμματεία)

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmelidou@uowm.gr

Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση εγγραφής

Έντυπο- υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνη δήλωση

Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για στέγαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Υποτροφίες Αυστριακής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές για το ακαδ. έτος 2021-2022

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση