Αρχική » Νέα

Αρχείο κατηγορίας Νέα

Ανακοινώσεις

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Προθεσμία εγγραφής Αλλοδαπών-Αλλογενών

 

pdf

 

Εγκύκλιος σχετικά με τις εγγραφές και τα δικαιολογητικά εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών.

Φ.152-118927-Α5_Εγκύκλιος σχετικά με τις εγγραφές και τα δικαιολογητικά εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών - Αλλογενών

 

pdf

Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, διακρίθηκαν: στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου (άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111-Α’)).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Φ.153/66380/Α5/2021 (ΦΕΚ 2449 Β΄), οι ανωτέρω μαζί με την αίτηση εγγραφής καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται  τα απαιτούμενα όπως προβλέπονται σ τις διατάξεις των άρθρων 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111-Α’) και του άρθρου 9 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25).

Για τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία ΔΕΝ εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή.

Με εκτίμηση
Η Γραμματέας του Τμήματος
Άννα ΚωνσταντινίδουΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας

Τέρμα Κοντοπούλου
53100 Φλώρινα
Τηλ. 2385054610
Email:ankonstantinidou@uowm.gr

Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΦΕΚ τ.Β 4337_18-9-2021

Ανακοίνωση δικαιολογητικών εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές, αφού υποβάλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή του Υπουργείου, θα την εκτυπώσουν και θα αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ως 1-10-2021 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη).
  3. Φωτογραφία (1) πρόσφατη τύπου ταυτότητας έγχρωμη.
  4. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων.
  5. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη), στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων. Η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία. Εδώ θα βρείτε το ενημερωτικό σημείωμα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επισυνάπτεται πρότυπο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.
  6. Μόνο για την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης: οι φοιτητές οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (16 έως 24/09/2021) να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας τη βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

 

Όλα τα παραπάνω συμπληρωματικά δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

 

Τα δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) (όχι αυτοπροσώπως) στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 01-10-2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου). (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας, Τέρμα Κοντοπούλου, τ.κ. 53100 Φλώρινα).

 

Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα λοιπά στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, και εφόσον έρθουν τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, θα ενεργοποιηθείτε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ΜΟΝΟ μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και θα σας χορηγηθούν οι προσωπικοί  σας κωδικοί (θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση).

 

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2020-2021

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2020-2021

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών για Έλληνες Πολίτες του FULBRIGHT GREECE Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Υποτροφίες Fulbright Greece για Έλληνες πολίτες 2022-2023

 

pdf

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο

«Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μέχρι 30/09/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας

ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 50100 Φλώρινα

Τηλ. 2385054610

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ.(κ. Κωνσταντινίδου), τηλ.: 23850 54610 και e-mail: lwm@uowm.gr.

  1. B) Στη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (κ. Μέλφου), τηλ.

 

H Διευθύντρια του ΠΜΣ

Αικατερίνη Μέλφου

Καθηγήτρια