Αρχική » Αρθρα του/της kmelfou

Αρχείο συντάκτη kmelfou

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η διορθωτική: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία:

prosklisi_36_2019_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_2_signed

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία:

prosklisi_36_2019_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019-2020 για πρακτική άσκηση

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση 2019-2020 (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
  2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
  3. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα απόφοιτοι, κατά το πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, όσο ακόμη βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.
  4. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και 30/9/2020.

Απαιτούμενα έγγραφα:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να διανύσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ 2019-2020 θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον ακαδημαϊκά υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματός τους έως και 25-08-2019.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Επιστολή Αποδοχής (letter of acceptance) του φορέα υποδοχής.
  2. Αναλυτική Βαθμολογία.
  3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (μόνο για υποψήφιους διδάκτορες).
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (συστήνεται η χρήση του Europass CV).
  6. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας που να αφορά τη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

https://intrelations.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-placements/

καθώς και

http://erasmus.teiwm.gr/index.php?lang=el

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών του πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν.4610/2019 οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους (τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων), χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με αίτηση που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται (τμήμα Γεωπονίας), αντί να ορκισθούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. (περισσότερα…)

Οι αντιστοιχίες του Τμήματος Γεωπονίας με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι αντιστοιχίες του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, οι οποίες θα ισχύσουν για τις μετεγγραφές των φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΦΕΚ 2656/τ.Β΄/1-7-2019).

ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΔΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ