Αρχική » Αρθρα του/της ankonstantinidou (Σελίδα 2)

Αρχείο συντάκτη ankonstantinidou

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Βεβαίωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Οι φοιτητές που θα χρειαστούν βεβαίωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική βεβαίωση και να την αποστείλουν στο email: ankonstantinidou@uowm.gr. Η βεβαίωση θα αποσταλεί στον αιτούντα ηλεκτρονικά.

Βεβαίωση συμμετοχής

Επικαιροποιημένοι κανονισμοί εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους καθηγητές και τους φοιτητές

Κανονισμοί για καθηγητές

Κανονισμοί για φοιτητές

Επικαιροποίηση προγράμματος εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εδώ

Δοκιμαστική εξέταση με την πλατφόρμα moodle

Δοκιμαστική εξέταση με την πλατφόρμα moodle

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13/01/2021 ξεκίνησε η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, από τους φοιτητές του Ιδρύματός μας.

Ενημερώνουμε τους διδάσκοντες ότι θα πρέπει το πρώτο δεκάλεπτο έναρξης του κάθε μαθήματος να αφιερωθεί αποκλειστικά στην αξιολόγηση, προτρέποντας τους φοιτητές να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο http://qa.uowm.gr/  προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση του μαθήματός τους.

Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 1-02-2021.

Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων έχουν αποσταλεί σε όλους τους φοιτητές, μέσω των ιδρυματικών τους λογαριασμών. Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος μας  και τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Σας παρακαλούμε όλους για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID-19

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Κανονισμοί εξ’ αποστάσεως εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Κανονισμός για καθηγητές του Π.Δ.Μ.

Κανονισμός για φοιτητές του Π.Δ.Μ.

Κατάθεση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση εγγραφής των μετεγγραφέντων και μετακινούμενων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά  μετεγγραφής/μετακίνησης, του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021, στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  να αποστείλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος  από την Τρίτη 12/01/2021 έως και τη Δευτέρα 18/01/2021

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (δίδεται από τη γραμματεία)
  2. Έντυπο- Υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης προσωπικών δεδομένων (δίδεται από τη γραμματεία).
  3. Υπεύθυνη δήλωση (δίδεται από τη γραμματεία)

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmelidou@uowm.gr

Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση εγγραφής

Έντυπο- υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνη δήλωση

Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για στέγαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε την ανακοίνωση εδώ