Αρχική » 6/2/2020

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

6/2/2020

Ακόμα μία φορά η Ομάδα Εθελοντών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. ήταν έτοιμη για τα γνωστά καιρικά φαινόμενα που συνοδεύουν τον χειμώνα στην Φλώρινα, απομακρύνοντας το χιόνι και διευκολύνοντας την πρόσβαση στη σχολή σε φοιτητές και προσωπικό.