Αρχική » Γενικά » Ανακοίνωση ανανέωσης δήλωσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

Ανακοίνωση ανανέωσης δήλωσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                                                           ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023                                    

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές,

σας ενημερώνουμε ότι, η ηλεκτρονική Εγγραφή – Δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως  και 09/10/2022. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου 2022.

Οι φοιτητές συνδέονται στο https://students.uowm.gr

Οδηγίες για τους φοιτητές στην διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι φοιτήτριες/τές του 3ου εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν  ΜΟΝΟ ΕΝΑ από τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

 1. Όσες/οι επιλέξουν την κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν ΜΟΝΟ το μάθημα «Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα».
 2. Όσες/οι επιλέξουν την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν ΜΟΝΟ το μάθημα «Αγροτική Κοινωνιολογία».
 3. Όσες/οι επιλέξουν την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής μπορούν να δηλώσουν ΕΝΑ από τα ακόλουθα μαθήματα επιλογής:
  • «Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα»
  • «Αγροτική Κοινωνιολογία»
  • «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων»
  • «Δειγματοληψία Αγροτικών Προϊόντων»

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Όσες/οι επιλέξουν την κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν  το μάθημα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ» και ένα ακόμα της ομάδας μαθημάτων επιλογής.
 2. Όσες/οι επιλέξουν την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν το μάθημα «GIS  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και ένα ακόμα της ομάδας μαθημάτων επιλογής.
 3. Όσες/οι επιλέξουν την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν το μάθημα «ΑΓΡΟ-ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΣΚΕΣ» και ένα ακόμα της ομάδας μαθημάτων επιλογής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι φοιτήτριες/τές του 7ου εξαμήνου, αφού πρώτα επιλέξουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, θα τους εμφανιστούν τα μαθήματα της αντίστοιχης κατεύθυνσης για να τα δηλώσουν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Δηλώνετε αρχικά τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου που παρακολουθείτε και έπειτα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων.
 2. Το ανώτατο όριο του συνόλου των δηλουμένων μαθημάτων είναι: ο αριθμός των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου του φοιτητή + (3) τρία μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων), π.χ. οι φοιτητές του 3ου  εξαμήνου δηλώνουν 7+3=10 μαθήματα συνολικά, οι φοιτητές  του 5ου εξαμήνου δηλώνουν 6+3=9 μαθήματα συνολικά, κ.ο.κ.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του 7ου εξαμήνου δηλώνουν      6+3=9 μαθήματα  συνολικά.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του 7ου εξαμήνου δηλώνουν 6+3=9 μαθήματα συνολικά.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του 7ου εξαμήνου δηλώνουν 5+3=8 μαθήματα συνολικά.

Επίσης, η δήλωση μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές και ΜΟΝΟ για το πρώτο εξάμηνο θα γίνει από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος