Αρχική » Νέα » ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι φοιτητές που λόγω εργασίας ή πρακτικής άσκησης χρειαστούν βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική βεβαίωση και να την αποστείλουν στο email: ankonstantinidou@uowm.gr. Η βεβαίωση θα αποσταλεί στον αιτούντα ηλεκτρονικά, στο ιδρυματικό του e-mail (webmail.uowm.gr)

βεβαίωση εξετάσεις Γεωπονίας