Αρχική » Νέα » 18ο Συνεδρίο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

18ο Συνεδρίο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

18ο Συνέδριο της Ελληνικής
Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής
Βελτίωσης Φυτών
http://18pbcongress.agr.uth.gr/

18ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ - 2η Ανακοίνωση