Αρχική » Νέα » Υποτροφίες Κροατικής κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Υποτροφίες Κροατικής κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 46037/Ζ1/21-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε υποτροφίες Κροατικής κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/0951d2a0c37f414cec1783100f9710ba453e.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.