Αρχική » Νέα » Βεβαίωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Βεβαίωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Οι φοιτητές που θα χρειαστούν βεβαίωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική βεβαίωση και να την αποστείλουν στο email: ankonstantinidou@uowm.gr. Η βεβαίωση θα αποσταλεί στον αιτούντα ηλεκτρονικά.

Βεβαίωση συμμετοχής