Αρχική » Νέα » Κατάθεση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση εγγραφής των μετεγγραφέντων και μετακινούμενων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Κατάθεση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση εγγραφής των μετεγγραφέντων και μετακινούμενων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά  μετεγγραφής/μετακίνησης, του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021, στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  να αποστείλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος  από την Τρίτη 12/01/2021 έως και τη Δευτέρα 18/01/2021

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (δίδεται από τη γραμματεία)
  2. Έντυπο- Υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης προσωπικών δεδομένων (δίδεται από τη γραμματεία).
  3. Υπεύθυνη δήλωση (δίδεται από τη γραμματεία)

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmelidou@uowm.gr

Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση εγγραφής

Έντυπο- υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνη δήλωση