Αρχική » Uncategorized » Επιβράβευση των καλύτερων επιδόσεων προπτυχιακών φοιτητών

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Επιβράβευση των καλύτερων επιδόσεων προπτυχιακών φοιτητών

Επισυνάπτουμε την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την επιβράβευση του φοιτητή / της φοιτήτριας με την καλύτερη βαθμολογική επίδοση