Αρχική » Νέα » Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων

Η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.