Αρχική » Νέα » Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού

Οι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/