Αρχική » Νέα » Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από την Τρίτη 22 έως και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, μέχρι 30/09/2020, τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά.
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος.
  3. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.
  4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων. Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  Έντυπο – Υπεύθυνη Δήλωση
  5. ΜΟΝΟ για άρρενες, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας
Τέρμα Κοντοπούλου

53100 Φλώρινα

Τηλέφωνο 23850 54619  ή  23850 54620

Εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (22 έως 29/09/2020) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 (μόνο με τη χρήση μάσκας και κατόπιν ραντεβού), τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές  θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών και  κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση uregister.uowm.gr.

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης.

β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

Αιτήσεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας θα υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/

γ) για  την Υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ στη διεύθυνση https://eudoxus.gr

δ) για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ECLASS στη διεύθυνση https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7

ε) για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Οδηγίες υπάρχουν στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/services/email/ 

Χρήσιμες Διευθύνσεις:

Τμήμα Γεωπονίας: https://agro.uowm.gr/

Φοιτητική Μέριμνα: https://agro.uowm.gr/foititiki-merimna/

Σας ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή πρόοδο στις σπουδές σας!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης