Αρχική » Μόνιμες ανακοινώσεις » Επαναληπτική εξεταστική περιόδος Σεπτεμβρίου 2019-2020 » Χρήση ακαδημαϊκής ταυτότητας ως φόντο κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης