Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Ο Καθηγητής: Είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του. Είναι υποχρεωμένος…

Δείτε περισσότερα