Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Η σύνταξη του Κανονισμού έχει ως στόχο: την προστασία των ατόμων και την πρόληψη της μετάδοσης του COVID-19 και οι προτάσεις της επιτροπής βρίσκονται σε συμφωνία με τις γενικότερες αρχές…

Δείτε περισσότερα