Αρχική » Μόνιμες ανακοινώσεις » Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 » ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του τμήματος στη με αριθμ. 12/27-05-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την εξ’ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος Γεωπονίας.

Όσοι φοιτητές για διάφορους λόγους (π.χ. έλλειψη κάμερας/μικροφώνου), χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν υποδομές ΤΠΕ της Σχολής για την εξ αποστάσεως εξέτασή τους να ενημερώσουν μέχρι την Τετάρτη 17/06/2020, μέσω email:  echalvatzi@uowm.gr  και pmelidou@uowm.gr ,  τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ πως  δικαίωμα εξέτασης έχουν όσοι φοιτητές έχουν προβεί σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.