Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η Συνέλευση του τμήματος στη με αριθμ. 12/27-05-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την εξ’ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος Γεωπονίας.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα αναρτηθεί και το πρόγραμμα των εξετάσεων.