Αρχική » Νέα » ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος ότι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου θα παραταθεί έως την Παρασκευή 05/06/2020