Αρχική » Νέα » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών των αλλογενών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά την είσοδό τους στην ημεδαπή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διευκρινίσεις αλλογενείς φοιτητές

Συνέχιση απουδών αλλογενείς φοιτητές