Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019-2020

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019-2020

Η Συνέλευση του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, στη με αρ. 10/2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε: α) την εξ’ αποστάσεως ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου του τμήματος Γεωπονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και β) την εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος Γεωπονίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.