Αρχική » Νέα » Έρευνα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Έρευνα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19, από 26/3/2020 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέχει εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων όλων των τμημάτων του μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Zoom.

Στο πλαίσιο αυτό, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψη των φοιτητών μας αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα ή/και προτάσεις βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό, διενεργείται έρευνα, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου από τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου μας, καθώς η γνώμη τους είναι πολύ σημαντική για την αποτίμηση και τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.