Αρχική » Μόνιμες ανακοινώσεις » Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ

Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ με τίτλο “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού” του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ τ.Β’1539/22-4-2020 δημοσιεύτηκε η αριθμ.5330 απόφαση που αφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού” του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.