Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » Έναρξη δήλωσης-διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 με τη νέα διαδικασία

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Έναρξη δήλωσης-διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 με τη νέα διαδικασία

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β’ 1271), που αφορά στην κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.