Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » Εύδοξος- ηλεκτρονικά συγγράμματα

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Εύδοξος- ηλεκτρονικά συγγράμματα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , προτείνεται στους διδάσκοντες των μαθημάτων να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά συγγράμματα (Κάλλιπος, HEAL-Link και Δωρεάν Ηλεκτρονικές Σημειώσεις) και παρασχέθηκε η δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να επιλέγουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό διδακτικό σύγγραμμα (ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο), εφόσον το διδακτικό σύγγραμμα της επιλογής τους ανά διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους παρέχεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.
Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ανακτήσουν ελεύθερα το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων που προτείνονται από τους διδάσκοντες για κάθε μάθημα ακόμα και μετά το πέρας της περιόδου υποβολής δηλώσεων των διδακτικών συγγραμμάτων από μέρους τους.
Αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συγγράμματα υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eudoxus.gr/files/prostheto_didaktiko_uliko.pdf.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας