Αρχική » Νέα » Αλλαγή ώρας διδασκαλίας εξ΄ αποστάσεως μαθήματος “Αγροτική Οικονομία”

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Αλλαγή ώρας διδασκαλίας εξ΄ αποστάσεως μαθήματος “Αγροτική Οικονομία”

Το μάθημα “Αγροτική Οικονομία” θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 15.00.μμ λόγω συμμετοχής της κ. Μέλφου στη συνεδρίαση της Συγκλήτου.