Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » Αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης