Αρχική » Νέα » Προληπτική Απολύμανση Κτηριακών Εγκαταστάσεων στην πόλη της Φλώρινας

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Προληπτική Απολύμανση Κτηριακών Εγκαταστάσεων στην πόλη της Φλώρινας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι αναστέλλει τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 στην πόλη της Φλώρινας, καθώς θα πραγματοποιηθεί απολύμανση σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, οι Διοικητικές υπηρεσίες, θα λειτουργούν κανονικά.