Αρχική » Νέα » Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία της διοίκησης και των διοικητικών υπηρεσιών του ΠΔΜ κατά το διάστημα άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού covid-19

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης