Αρχική » Νέα » Ανακοίνωση τμήματος σπουδών, πρακτικής άσκησης και σταδιοδρομίας του ΠΔΜ

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ανακοίνωση τμήματος σπουδών, πρακτικής άσκησης και σταδιοδρομίας του ΠΔΜ

Σας ενημερώνουμε για την ΚΥΑ – ΦΕΚ Β 783/10.3.2020 που αφορά στην αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων  και των Πανεπιστημίων κατά την περίοδο 11/3/2020 έως 24/3/2020. Για το διάστημα αυτό αναστέλλονται οι πάσης  φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο, ενώ το παραπάνω μέτρο δεν επηρεάζει τους φοιτητές/τριες που υλοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) σε Φορείς υποδοχής, εφόσον δεν αναστέλλεται η λειτουργία τους.

Εξαίρεση αποτελεί η διενέργεια Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες, σύμφωνα με τις «Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» σχ. ανακοίνωση 12-03-2020)

Τα Τμήματα Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικά  και θα εξυπηρετούν το κοινό μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η παράδοση και παραλαβή εγγράφων, θα γίνεται μόνον  ταχυδρομικά.