Αρχική » Νέα » Αιτήματα Φοιτητών κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας του ΠΔΜ

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Αιτήματα Φοιτητών κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας του ΠΔΜ

Κατά  το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Στη συνέχεια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τις γραμματείες στους φοιτητές τα ζητούμενα έγγραφα.