Αρχική » Νέα » Η ύλη του μαθήματος Αγγλικά 1

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Η ύλη του μαθήματος Αγγλικά 1

Η ύλη του μαθήματος Αγγλικά 1 είναι:

Αgriculture: The history of agriculture, Plant products, Animal products, Soil, Water.

Photocopies: Farm Management, Food Processing, Animal Diseases, Laboratory Apparatus.

Grammar: Present Continuous, Simple Present, Simple Future, Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect.