Αρχική » Νέα » Ενημέρωση ERASMUS στη Φλώρινα στις 03/12/2019

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ενημέρωση ERASMUS στη Φλώρινα στις 03/12/2019

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστήμιου Δυτικής  Μακεδονίας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση  για τη Διεθνή Κινητικότητα στη Φλώρινα την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019  από 11:30έως 13:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της  Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημώνστο 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης.

Η Διεθνής Κινητικότητα  παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθούν σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης) για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση αντίστοιχα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δύναται να υποβάλει  αίτηση στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+. Η καταληκτική ημερομηνία  για την υποβολή  της αίτησης είναι  5 Φεβρουαρίου 2020.