Αρχική » Νέα » Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εξετάσεων

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εξετάσεων

Ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων στα Τμήματα του ΠΔΜ  των υποψηφίων που συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2019– 2020, τις αποφάσεις κύρωσης των πινάκων εισαγομένων καθώς και το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Σχετικά αρχεία:
Kύρωση πινάκων ΓΕΛ, 
Κύρωση πινάκων ΕΠΑΛ