Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες της Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων στη Φλώρινα

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες της Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων στη Φλώρινα

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385054667

Οι πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στη Φλώρινα, που ενδιαφέρονται για τη διαμονή τους στη Φοιτητική Εστία, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2010, παρακαλούνται να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους.

 1. Αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής
 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους
 3. Αντίγραφο της δήλωσης ακινήτων(Ε9) των γονέων και του ιδίου, αν υποβάλλει φορολογική δήλωση
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά δικαιολογητικά, οι φοιτητές μπορούν να προσκομίσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να συνυπολογιστούν και άλλα προβλήματα που έχουν.

 • Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την  Α.Σ.Π.Ε.
 • Βεβαίωση σπουδών για αδέρφια που σπουδάζουν
 • Βεβαίωση στρατού για αδερφό που υπηρετεί τη θητεία του
 • Βεβαίωση νοσοκομείου  για προβλήματα υγείας
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου για γονέα που απεβίωσε
 • Διαζευκτήριο
 • Ανεργία

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 19 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου 2019 (και ταχυδρομικώς) από το γραφείο Σίτισης Στέγασης του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Οι δικαιούχοι των δωματίων δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα των  1.000 €

Αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές μετά την παραπάνω προθεσμία.

Σχετικά αρχεία