Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » Ανακοίνωση για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ανακοίνωση για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κατά τα ακαδ. έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του ν. 4610/2019, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2019 (θα ανακοινωθεί η σχετική ημερομηνία μετά την ανάρτηση του τελευταίου μαθήματος).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, θα παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Tα επιπλέον μαθήματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας.( https://agro.uowm.gr/mathimata-metavasis-sto-tmima-geoponias/)

Η αίτηση (πατήστε εδώ) θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σημείωση : Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τους φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδ. έτους 2013-2014, οι οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνον εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:

Γενική ανακοίνωση

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αικατερίνη Μέλφου

Καθηγήτρια