Αρχική » Νέα » Ανακοίνωση Κατατακτηρίων εξετάσεων

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων εξετάσεων

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 03/16-07-2019  απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος  Γεωπονίας  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ