Αρχική » 18/11/2019

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

18/11/2019

Και αυτό το Σαββατοκύριακο τα μέλη της Ομάδας Εθελοντών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. συνέχισαν την δράση καθαρισμού της βλάστησης περιμετρικά του νέου κτιρίου της σχολής, κόβοντας κλαδιά και δέντρα, αφαιρώντας ζιζάνια και βάτους από τα πρανή και καθαρίζοντας τα χόρτα, που είχαν φυτρώσει στο πλάι του δρόμου.
Οι εργασίες της ομάδας πραγματοποιούνται συνεχώς με σκοπό την συντήρηση και την αισθητική αναβάθμιση της σχολής και των χώρων που την περιβάλλουν.