Πρόγραμμα 11ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας, το χρονικό διάστημα 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2023

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων αναφορικά με τη διεξαγωγή του 11ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας, το χρονικό διάστημα 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου του έτους 2023, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ http://hexdec.xtreemhost.com/ele_congress/programma11-2.pdf

Scroll to Top