Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριών με τους αναπληρωτές τους, στη Συνέλευση της μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ

Scroll to Top