Πρακτικό ορισμού διαχειριστή για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στο τμήμα Γεωπονίας της Μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

(Π3) ΓΕΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Scroll to Top