Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)-Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής  Γεωπονικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

(Π5)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ

Scroll to Top