Παράταση υποβολής αιτήσεων για το εξ΄ολοκλήρου εξ΄αποστάσεως Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ» του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το εξ΄ολοκλήρου εξ΄αποστάσεως Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ» του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 4η χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4957/2022. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των μαθημάτων ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Ενημερωθείτε για την προκήρυξη στη διεύθυνση https://lwm.uowm.gr/

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης α) στους τομείς της ολοκληρωμένης οργάνωσης και διαχείρισης εκτροφών αγροτικών ζώων και σε καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμες πρακτικές εκτροφής για παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών προϊόντων, με έμφαση σε σύγχρονα πρωτόκολλα ευζωίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος, και β) στην ορθολογική διαχείριση και ισορροπία των άγριων ζωικών πληθυσμών, τις τεχνικές προσδιορισμού της ανάγκης για ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό την προστασία απειλούμενων ειδών και φυλών, αύξηση της βιοποικιλότητας και ελέγχου της υγειονομικής ισορροπίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από 21/7/2023 μέχρι 30/09/2023 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας

ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

Τέρμα Κοντοπούλου, τ.κ. 50100 Φλώρινα

Τηλ. 2385054610

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματέα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (κα Άννα Κωνσταντινίδου), τηλ.: 23850 54610 και email: lwm@uowm.gr

B) Στη Διευθύντρια του ΠΜΣ (κα. Αικατερίνη Μέλφου), τηλ. 6932726093

H Διευθύντρια του ΠΜΣ
Αικατερίνη Μέλφου
Καθηγήτρια

Scroll to Top