Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 – Έκδοση υπουργικής απόφασης

Η  υπ’ αριθμ. 72880/Ζ1/01-07-2024 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 3836/03-07-2024) με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/6229c9267637ca98ddff5fdee0e1165411e1.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

Scroll to Top