Ανακοίνωση για τα μαθήματα ‘Εχθροί’ και ‘Ασθένειες Οπωροκηπευτικών’

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο τα μαθήματα ‘ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ’ ΚΑΙ ‘ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ’, ότι όπως και κατά το προηγούμενο εξάμηνο, θα δημιουργηθούν δύο τμήματα που θα παρακολουθούν διαδοχικά την παρουσίαση της κάθε ενότητας την ημέρα και ώρα (την Τρίτη για το μάθημα ‘ΕΧΘΡΟΙ’ και την Τετάρτη για το μάθημα ‘ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ’) όπως έχει οριστεί βάση του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου  σπουδών.

Στο 1ο τμήμα (10.00-12.00) θα συμμετέχουν οι φοιτητές από Αναγνωστοπούλου έως Μπιζιώτα και στο 2ο τμήμα (12.00-14.00) οι υπόλοιποι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα συγκεκριμένα μαθήματα. Αν είναι απαραίτητο κάποιος/α φοιτητής/α να αλλάξει τμήμα θα πρέπει να συνεννοηθεί και να κάνει αμοιβαία ανταλλαγή με κάποιο φοιτητή/α από το άλλο τμήμα.

Παρακαλούνται όσοι έλαβαν γνώση της παρούσας ανακοίνωσης να ενημερώσουν έγκαιρα και τους υπόλοιπους.

Ο καθηγητής,
Αριστείδης Π. Παπαπαναγιώτου

Scroll to Top